Menu Sluiten

Mededelingen procedure

Klik hier als u een afspraak wil maken voor een onderzoek in het kader van de mededelingenprocedure.
U wordt dan omgeleid naar onze nieuwe website op Rijgeschikt Nederland.

Omdat wij onze naam hebben veranderd naar Rijgeschikt Nederland zullen de meeste links op deze pagina doorlinken naar onze nieuwe website: www.rijgeschiktnederland.nl

De mededelingenprocedure (voorheen Vorderingsprocedure) is een wettelijke maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd als u bent aangehouden omdat u onveilig reed, bijvoorbeeld omdat u onder invloed van alcohol en/of drugs reed. Als gevolg van deze Mededeling wil het CBR dat u onderzocht wordt zodat zij kunnen beoordelen of u nog veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Hieronder leest u hoe de Mededelingenprocedure in zijn werk gaat. 
Wilt u weten hoe de procedure verloopt bij keuringen in het kader van de Gezondheidsverklaring klik dan hier.

Afspraak
U kunt via deze link op onze nieuwe website eenvoudig een afspraak voor een Mededelingenonderzoek maken. 

Wat dient u mee te nemen naar het onderzoek?
-Een geldig legitimatiebewijs
-Als u medicijnen gebruikt: een overzicht van uw medicatie
-Als u afziet van uw correctie- en blokkeringsrecht het ondertekende formulier afzien. Meer informatie over deze rechten vindt u op de site van het CBR en hier op onze nieuwe website Rijgeschikt Nederland op de pagina “rechten en plichten”.

De keuring
Het onderzoek bestaat uit een gesprek dat zo’n 20-30 minuten duurt. Indien nodig vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats. U dient op tijd aanwezig te zijn voor de keuring. Als u meer dan 10 minuten te laat bent dan kan het onderzoek niet meer plaats vinden en zult u een nieuwe afspraak moeten maken. Voor de afspraak waarvoor u te laat bent gekomen wordt dan het no show tarief (zie onder aan deze pagina) in rekening gebracht.

Laboratoriumonderzoek
Een verplicht onderdeel van de keuring is een laboratoriumonderzoek. Bij alcohol en bij cannabis is dat een bloedonderzoek en bij overige drugs een urineonderzoek. Een formulier voor dit onderzoek krijgt u tijdens de keuring van de psychiater meer. Het laboratoriumonderzoek moet u uiterlijk 3 dagen na de keuring laten verrichten.
Het is belangrijk dat u dit onderzoek laat doen bij een laboratorium dat door het CBR erkend wordt. Op de website van het CBR kunt u op deze lijst een laboratorium bij u in de buurt vinden dat aan hun eisen voldoet. Let op! niet alle laboratoria voldoen aan zowel de eisen voor bloed-, cannabis- als voor urineonderzoek.

Na de keuring
Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk uitsluitsel wil over de keuring. Wij streven er daarom naar om het rapport binnen enkele dagen na de keuring af te ronden en op te sturen. Als u het laboratoriumonderzoek voor de keuring heeft laten uitvoeren dan lukt dit vrijwel altijd. Indien u het in de 3 dagen na de keuring laat uitvoeren dan dient u er rekening mee te houden dat het tot 2 weken kan duren voordat de laboratoriumuitslagen bij ons bekend zijn.

De rapportage
Als het rapport klaar is heeft u recht op inzage en blokkering. Meer hierover leest u op onze nieuwe website Rijgeschikt Nederland op de pagina “rechten en plichten”.
Zodra het rapport naar het CBR is verstuurd ligt de verdere afhandeling daarvan bij hen. Wij hebben daar dan geen invloed meer op.

Wat zijn de kosten?
De kosten verrekenen wij meestal direct met het CBR. Een actueel overzicht van de kosten vindt u op deze pagina op onze nieuwe website, Rijgeschikt Nederland.

Maak hier uw afspraak voor een mededelingenonderzoek