Menu Sluiten

Vordering / Mededeling

De Vorderings- of Mededelingsprocedure is een wettelijke maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd door de politie, de officier van justitie of door de directeur van het CBR. Als gevolg van deze Vordering of Mededeling wil het CBR dat u onderzocht wordt naar het bestaan van een psychiatrische aandoening die de rijgeschiktheid beïnvloedt.

Hieronder leest u hoe de Vorderingskeuring in zijn werk gaat. De kosten van een Vorderingskeuring moet u meestal aan het CBR betalen. Soms vraagt het CBR of wij de kosten met u willen verrekenen. Daarom vindt u op deze pagina tevens wat de kosten van deze keuring zijn.
Wilt u weten hoe de procedure verloopt bij keuringen in het kader van de Eigen Verklaring klik dan hier.

Afspraak
Een afspraak voor onderzoek in het kader van de Vorderings- of Mededelings-procedure kunt u niet zelf maken, dit doet het CBR voor u. Nadat het CBR de afspraak heeft gemaakt krijgt u per post verdere informatie en indien nodig een formulier voor laboratoriumonderzoek toegestuurd.
Als u de afspraak wilt verplaatsen dan kan dat alleen via het CBR en tot 48 uur voor de reeds ingeplande afspraak.

Laboratoriumonderzoek
Indien u laboratoriumonderzoek moet laten verrichten dan dient u dit uiterlijk 1 week voor de keuring uit te laten voeren. Niet alle laboratoria voldoen aan de eisen die het CBR stelt. Op de website van het CBR kunt u op deze lijst een laboratorium bij u in de buurt vinden dat wel aan deze eisen voldoet. Let op! niet alle laboratoria voldoen aan zowel de eisen voor bloedonderzoek als voor urineonderzoek.

Wat dient u mee te nemen naar het onderzoek?
-Een geldig legitimatiebewijs
-Als u medicijnen gebruikt: een overzicht van uw medicatie
-Als u afziet van uw correctie- en blokkeringsrecht het ondertekende formulier afzien. Meer informatie over deze rechten vindt u op de site van het CBR en hier op onze pagina “rechten en plichten”.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een gesprek dat zo’n 35-40 minuten duurt. Indien nodig vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats. U dient op tijd aanwezig te zijn voor de keuring. Als u meer dan 10 minuten te laat bent dan kan het onderzoek niet meer plaats vinden en zult u via het CBR een nieuwe afspraak moeten maken. Voor de afspraak waarvoor u te laat bent gekomen wordt dan het no show tarief (zie onder aan deze pagina) in rekening gebracht.

Rapportage
Na het onderzoek wordt de rapportage opgesteld. Deze is meestal na enkele dagen al klaar. Indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden kan het onderzoek pas afgerond worden als de uitslagen van dat onderzoek binnen zijn.
Als het onderzoek klaar is heeft u recht op inzage en blokkering. Meer hierover leest u hier op onze pagina “rechten en plichten”.

Wat zijn de kosten?
Soms betaalt u de kosten voor onderzoek in het kader van een Vorderings- of Mededelings-procedure via het CBR en soms vraagt het CBR ons of wij zelf de factuur naar u willen sturen. De kosten voor onderzoek in het kader van een Vorderings- of Mededelings-procedure bedragen €430,58. Deze kosten zijn inclusief BTW en exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek. U dient deze kosten tijdens de keuring met pin te voldoen. Hieronder vindt u de opbouw van deze kosten.

Opbouw kosten Vorderings-/Mededelingsprocedure per 1-1-2020
Basistarief 88,97
Toeslag directe tijd 2x 88,96
Toeslag indirecte tijd 4x 177,92
Subtotaal ex BTW 355,85
BTW (21%) 74,73
Totaal (inclusief BTW) 430,58
   
Laboratoriumkosten alcohol* 45,48
laboratoriumkosten drugs* 73.17
Laboratoriumkosten alcohol&drugs* 102,89
*de laboratoriumkosten zijn vrijgesteld van BTW

Uitleg van de kosten:

Directe tijd de tijd die besteed wordt in de spreekkamer
Indirecte tijd alle tijd die de psychiater nodig heeft om uw onderzoek af te ronden zoals het schrijven van het rapport, aanvragen en interpreteren van laboratoriumonderzoek, opvragen van informatie, etc.
Basistarief het basistarief bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd
Toeslag iedere toeslag staat voor een blok van 15 minuten en wordt naar boven afgerond

Na de keuring
Het rapport dient binnen vier weken na de keuring door ons naar het CBR te worden gestuurd. Wij begrijpen echter dat u zo snel mogelijk uitsluitsel wil over de keuring. Wij streven er daarom naar om het rapport binnen enkele dagen na de keuring af te ronden en op te sturen. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk het laboratoriumonderzoek laat verrichten als dit van toepassing is. 
Zodra het rapport naar het CBR is verstuurd ligt de verdere afhandeling daarvan bij hen. Wij hebben daar dan geen invloed meer op.

Wat als u niet of te laat op de afspraak komt of de afspraak te laat wil verplaatsen?
Als u niet op de afspraak verschijnt, als u meer dan 10 minuten te laat bent, de factuur niet tijdens de keuring kunt voldoen of als u de afspraak wil verzetten maar dit niet op tijd doet (uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak) dan wordt het no-show tarief van het CBR bij u in rekening gebracht. Voor 2020 is dit tarief vastgesteld op €119,45 (inclusief BTW).