Menu Sluiten

Mededelingen procedure

Klik hier als u een afspraak wil maken voor een onderzoek in het kader van de mededelingenprocedure.

De mededelingenprocedure (voorheen Vorderingsprocedure) is een wettelijke maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd als u bent aangehouden omdat u onveilig reed, bijvoorbeeld omdat u onder invloed van alcohol of drugs reed. Als gevolg van deze Mededeling wil het CBR dat u onderzocht wordt zodat zij kunnen beoordelen of u nog veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Hieronder leest u hoe de Vorderingskeuring in zijn werk gaat. De kosten van een Vorderingskeuring moet u soms aan het CBR betalen en soms direct aan ons. Daarom vindt u op deze pagina tevens wat de kosten van deze keuring zijn.
Wilt u weten hoe de procedure verloopt bij keuringen in het kader van de Gezondheidsverklaring klik dan hier.

Afspraak
1. U kunt hier eenvoudig een aanvraag voor een afspraak voor een Mededelingen onderzoek indienen. 
2. Nadat u de aanvraag heeft gedaan nemen wij spoedig met u contact op om een definitieve afspraak in te plannen.
3. U geeft aan het CBR door dat u de keuring bij ons laat uitvoeren.

Wat dient u mee te nemen naar het onderzoek?
-Een geldig legitimatiebewijs
-Als u medicijnen gebruikt: een overzicht van uw medicatie
-Als u afziet van uw correctie- en blokkeringsrecht het ondertekende formulier afzien. Meer informatie over deze rechten vindt u op de site van het CBR en hier op onze pagina “rechten en plichten”.

De keuring
Het onderzoek bestaat uit een gesprek dat zo’n 30-45 minuten duurt. Indien nodig vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats. U dient op tijd aanwezig te zijn voor de keuring. Als u meer dan 10 minuten te laat bent dan kan het onderzoek niet meer plaats vinden en zult u een nieuwe afspraak moeten maken. Voor de afspraak waarvoor u te laat bent gekomen wordt dan het no show tarief (zie onder aan deze pagina) in rekening gebracht.

Laboratoriumonderzoek
Een verplicht onderdeel van de keuring is een laboratoriumonderzoek. Bij alcohol is dat een bloedonderzoek en bij drugs een urineonderzoek. Als u van het CBR geen formulier heeft gekregen voor het laboratoriumonderzoek dan krijgt u dat van ons. Als u dat wil is het bij ons ook mogelijk om in de week voorafgaand aan de keuring al het laboratoriumonderzoek te laten doen waardoor u rapport sneller klaar kan zijn. Het onderzoek moet u uiterlijk 3 dagen na de keuring laten verrichten.
Het is belangrijk dat u dit onderzoek laat doen bij een laboratorium dat door het CBR erkend wordt. Op de website van het CBR kunt u op deze lijst een laboratorium bij u in de buurt vinden dat aan hun eisen voldoet. Let op! niet alle laboratoria voldoen aan zowel de eisen voor bloedonderzoek als voor urineonderzoek.

Na de keuring
Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk uitsluitsel wil over de keuring. Wij streven er daarom naar om het rapport binnen enkele dagen na de keuring af te ronden en op te sturen. Als u het laboratoriumonderzoek voor de keuring heeft laten uitvoeren dan lukt dit vrijwel altijd. Indien u het in de 3 dagen na de keuring laat uitvoeren dan dient u er rekening mee te houden dat het tot 2 weken kan duren voordat de laboratoriumuitslagen bij ons bekend zijn.

De rapportage
Als het rapport klaar is heeft u recht op inzage en blokkering. Meer hierover leest u op onze pagina “rechten en plichten”.
Zodra het rapport naar het CBR is verstuurd ligt de verdere afhandeling daarvan bij hen. Wij hebben daar dan geen invloed meer op.

Wat zijn de kosten?
Meestal declareren wij de kosten voor een mededelingen onderzoek direct aan het CBR maar soms vraagt het CBR ons of wij zelf de factuur naar u willen sturen. De kosten voor onderzoek in het kader van een mededelingen procedure zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en bedragen afhankelijk van de reden van keuring €342,62 (€414,57 incl btw ) of €373,77 (€452,27 incl btw). Deze kosten zijn exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek. Als het CBR wil dat u de kosten direct aan ons voldoet dan dient u de kosten vooraf via een overboeking of tijdens de keuring met pin te voldoen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de laboratoriumkosten.

Wat als u niet of te laat op de afspraak komt of de afspraak te laat wil verplaatsen?
Als u niet op de afspraak verschijnt, als u meer dan 10 minuten te laat bent, de factuur niet tijdens de keuring kunt voldoen of als u de afspraak wil verzetten maar dit niet op tijd doet (uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak) dan wordt het no-show tarief van het CBR bij u in rekening gebracht. Voor 2021 is dit tarief vastgesteld op €104,63 (€126,60 inclusief BTW).

  ex btw incl btw
Alcohol 65,09 78,76
Cannabis 110,19 133,33
Overige drugs 56,92 68,87
Alcohol en Cannabis 137,78 166,71
Alcohol en Overige drugs 84,51 102,26
Cannabis en Overige drugs 129,61 156,83
Alcohol en Cannabis en Overige drugs 157,2 190,21

Klik hier om een afspraak voor een mededelingenonderzoek aan te vragen